فرخ تمیمی - آغوش

 
 

 


       

سرود باران

من شیفته ی سرود بارانم ،

 این نغمه ی جانفریب دریا  راز .

افسوس که شیشه ی اتاقم ، دوش

 در گوش دلم نریخت آن آواز ،

 

مهتاب ولی به لطف و زیبایی

 می خواند  ترانه های  لالایی .

 من شیفته ی سرود مهتابم ،

 این نغمه  شام های تنهایی .

کرمانشاه . آذرماه 1333

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com