فرخ تمیمی - آغوش

 
 

 


       

زنجیری برای دست شعرم

 روزی ز چنگ هر غزل نغزم

 عشق و نشاط و خنده فرو می ریخت

 در نغمه اش فسانه همی رقصید .

 بر زخمه اش ترانه همی آویخت .

 

 هرگز نشد که از صدف بحری

 دری گران به ساحل غم، غلتد .

 یا گرد شاخسار غزلهایم .

 نیلوفر شکست والم پیچد .

 

 امروز دیگرم نه نشاطی هست

 نی شور زن پرستی و می خواری .

چنگم گسسته مانده و می گرید ؛

بر سرنوشت شوم سیه کاری

 

 امروزم از نوازش هر تاری

 ریزد ترانه های  غم و حرمان ،

 آهنگ یک ترانه تکراری :

 - مردم از این شکنجه بی پایان

 

دیگر دلم گرفته ازین آهنگ

 تا کی در ابتذال سیه ، مانم ؟

تا کی به چنگ وحشت نومیدی

در گوش چنگ قصه ی غم خوانم ؟

 

هان !  مردمی که چشم شما  لغزد

 روی سواد شعر غم انگیزم

توفان شوید تا چو پر کاهی

 در گردباد مرگ در آویزم .

 

 هان ! مردمی که گوش شما باز است

 تا بشنود ترانه پیروزی

 بندی زنید شعر مرا بر دست

 تا بر کنید ریشه ی کین توزی .

 

 هان ! دوستان ز راه وفا داری

 شعر مرا به خاک سیه ریزید .

 با شاعری که شعله ی نومیدیست

 دریا شوید و یکسره بستیزید .

تهران . فروردین ماه 1334

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com