فرخ تمیمی - آغوش

 
 

 


       

شراب جلفا

 بیا ساقی ترسا

 شرابی ده . لبم از تشنگی سوخت

شراب کهنه ی سرداب جلفا ،

 درون جام ناقوس کلیسا .

 

 بیا ساقی ترسا

 چو افیونی به اعصابم در آمیز .

 بیا رقصی بکن ، شوری برانگیز .

گنه کارم . گناهی کن ، مپرهیز .

 

بیا ساقی ترسا

 کنون ناقوس گوید ماجرا ها

 ز عمر کوته باغ جوانی

 ز باد برگ افشان خزانی .

 

بیا ساقی ترسا

 ببین « هانی*» بگوید با اشاره :

شراب تلخ ما ، اندیشه سوزست

 بیا می نوش ، می . دنیا دو روزست .

 

بیا ساقی ترسا

به خون خوشه ی انگور ، سوگند

 ز غم مردم ،  بیا بشتاب . بشتاب ،

 ازین وحشت مرا دریاب . دریاب

 

بیا ساقی ترسا

 در میخانه بگشا تا بنوشم

شراب کهنه ی سرداب جلفا

 درون جام ناقوس کلیسا .

تهران . اسفند ماه 1333

* یکی از میفروشان جلفا

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com