فرخ تمیمی - آغوش

 
 

 


       

گردن بند

 نشستم سالها بر ساحل عشق درخشانت

 و مروارید شعرم را ،

فرو آویختم بر گردن همرنگ مهتابت .

 ولی دیشب که بازوی کسی بر گردنت پیچید

 ز هم  بگسست گردن بند احساسم

 و مروارید ها  در کام موج حسرتم ،  غلتید !

 رودهن . اردی بهشت ماه 1333

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com