فرخ تمیمی - آغوش

 
 

 

       
     

 

شعر من  همواره پنجره ای به دیار احساسم بوده است . آثار من دردهای متبلور من هستند .

 اعصابم  در مایع  وسواس ، پرورش یافته  و از این روی تحسین دوستاران ،  هرگز نتوانسته پرده ی گوشم را متأثر کند . در ارزیابی  دشمنانم ، دقت و شجاعت  بیشتری یافته ام . دشمنان  من بهترین دوستانم  هستند ،  من می خواهم  و تو نیز  می توانی دشمن من باشی .   

 فرخ تمیمی        

 

از این کتاب یک هزار نسخه در پاییز 1335 در چاپخانه ی اتحاد تهران به طبع رسید

 

 

 

 

 

 1. دیوار مرگ
 2. مرداب چشم او
 3. زنجیری برای دست شعرم
 4. با نسیم بهار
 5. دکل شکسته
 6. گل ناز
 7. کولی رام
 8. شراب جلفا
 9. حماسه
 10. آفتاب
 11. دود
 12. نهفته
 13. ره آورد
 14. در باز
 15. پله
 16. کیجا
 17. آتش پا  

  

 

 1. تمنای گناه
 2. نامه ی سرخ
 3. من و تو
 4. نیاز
 5. بی نشان
 6. گردن بند
 7. پنجره
 8. یک شب
 9. نفرین شده
 10. عطش
 11. ننگ
 12. سرود باران
 13. یار
 14. مینای آرزو
 15. تصویر
 16. علف هرزه
 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com