فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

2

عشق ... عشق ... عشق

 این پژواک کلام فدسی توست

 و این جذبه

 وه ، که دو کوه را پیوند می زند

 وصل ،

         این سرزمین ایمان

 در این آدینه

 همگان به سوی  قبله عشق نماز می گذارند

سر عشق تو

گشوده باد بر ما ،

 برما که سر به سجده ی طاعت عشق نهاده ایم ،

 و مُهر مِهر تو را

 بر پیشانی  نقش می زنیم .

 

 ای مُهر خاکین

مرا به سرزمینی رهنمون باش که

 از خون عشق گلگون باشد .

 آه ، ای لاله ها

 سوگند که در رگ ناهوشیارم

 همه رنگ و بوی شماست .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com