فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

5

من بودم

      و

تو بودی

 من کوهی

     و

تو کوهی

و بین من و تو ، تَراوای هوا

 از آن پس وقت جذبه و برکت

 من فرود آمدم

    و

 تو فرود آمدی

 و من و تو در هم  تَراویدیم.

 

 دیگر  نه کوه ، نه من ، نه تو

 که درخت « ما »

 مناجات  این وادیست .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com