فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

طرح

هر واژه ، یک پرنده ی آزادست .

 اما به یاد ندارم

 کی ، کی ، کجا

 آویخته  به شاخه ی فکرم

 آوار یک قفس را ،

        با گربه های مست .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com