فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

پرواز 2

چیزی پر پریدن را می بُرَد

 در باد ، شاید خنجر می روید

 و خنجر ،

 با واژه ی پریدن

 از خون می گوید .

 منقار این کبوتر

 شاید پیامی دارد

منقار

 از شاخه های زیتون می گوید

 از خون می گوید .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com