فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

بر آستان ....

 بر دست ها  به جای انگشت

 روییده تیغ های بلند تیز

 وقتی که دست کسی را

 در دست مهربان خویش فشارم

 خط های دست من

 از خون

 جوبار می شود

و چکه ها

        بر آستان در

 طرح زنی است که چشمانش

 روییده  جای چشمه ی پستانش .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com