فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

در جمع کورها

 در خواب

 سنگی رها شد از دستم

 سرب هوای  دودی مسموم  را شکافت

 و بالا

         بالاتر ،

شمشیر یک شهاب مسافر شکسته شد .

 شنگرف نور فرو ریخت .

 

 در جمع کورها

        پیغمبران

 با هاله ی بنفش

 ظاهر شدند

 و ادعای نبوت

 چندان که ....

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com