فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

لحظه

 وقتی که بیدار  - خوابی

 چیزی می شوی

 آن حال

 « آن » نیست

 آن وقت

 من ،

     این نیستم

تو ،

    آن نیستی

 

هان ....

    ای خدای کوه

            فرهاد ،

             فریاد .

ما را مبر ز یاد

 در وقت وقت ها

 وقتی که او

 بیدار - خواب

 چیزی است .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com