فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

خواب

 ... اما

 اغمای خواب گونه ی آن قوم باستان

 با لای لای هر ورق تاریخ

 چندان عمیق گشت

            که شاعر ،

 مایوس و خشمناک

 فریاد جاودانه ی شعرش را

 در گوش کوه ریخت .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com