فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

نمایش

بازیگران ،

         بازی را

 چندان به جد نگرفتند

 تا آن فریب هر شبه ،

        باری

 یک لحظه در نقاب بماند .

درد این نبود که باید

 تا آخر نمایش بنشینم

 و  در اوج هوشیاری

 بنشینم و ،

        با چشم های باز ، ببینم .

 درد این که من ،

 با اولین اشارت فهمیدم

 میزان به عدل نمی سنجد

 و داور ... با چشم های بسته ....

 

 و آن سر ،

 که می رود

 سر مرد ستمبرست .

 و

 عدل

 مفهوم باستانی « زنجیر » و

                         آن « خر » ست .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com