فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

کبود وار

 تیراژه ی خمیده ی کافور

 بر پرده ی تصور و تصویر

 و عطسه ی کبود

 بر پله های عمر .

در شیهه ی کشیده ی « بهزاد »

                                    بالید

بذر سیاوشان .

 

از اشک سرخ بود که پیچید

 بوی بخار زنده ی آهک

 در بینی ی گرسنه ی گورستان

 

 این مویه ها  اگر بگذارد

 خواهی شنید .

 شیر بریده را

 در جام خوش - تراش بنات النعش .

تیراژه : رنگین کمان

 بهزاد : نام اسب سیاوش ( نوعی یاد آوری از فیلم والای « سیاوش در تخت جمشید » ساخته فریدون رهنما )

بنات النعش : هفت ستاره در آسمان در جهت قطب شمالی ، در فارسی هفت برادران و هفت اورنگ ... نیز گفته شده .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com