فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

بوی ماه

 دو بدر ماه درخشید

        از شرق .

        از شمال .

و زهره

 همراه ماه مشرق .

آیا کدام ماه ؟

 

پس

 پنجره ی مشرق را بستم .

 

اینک  اتاق

 و بوی باکره ی ماه آشنا .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com