فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

احساس

 زنهار ،

پیراهن بلند  بپوش

 تا باغ های یاس نسوزند

                            از هُرم آفتاب .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com