فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

عاشقانه

وقتی که پوستت :

                            - ابریشم سپید تراوا -

نیلوفرینه می شود از نیش  بوسه ها

 احساس می کنم ،

 بازارگان عطر و پرند و نورم

 در جاده های خرم ابریشم .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com