فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

 سرسرک

سُر می خورند بر ،

        آیینه وار یخ

 زنگی ،

        سپید ،

            زرد ،

                پیر ،

                  جوان ،

                        زن ،

                            مرد ،

سُر می خورند و قهقهه شان می شود بلند

تا نوک کوه آهن و سیمان .

 

 در پشت شیشه های نخستین اشکوب

 سی دختر جوان

 سیگار زیر لب

 با دقتی شگفتی آور

 دنبال می کنند

 ارقام سبز را

بر چار گوش صفحه ی « ویدئو »

 

 آ .... آ .... آه

 سهم « کمل »

 بیچاره  هفت در صد ارزان شد

آخر

این حرف کشک  نیست که می گویند

 سیگار ، عامل سرطان پدر سگ است !

سود «  بویینگ » ،

    اما برای هر سهم

 یک « سنت »  و نیم اضافه شده ،

            آخ جون

 عمّه « پوسی »  چه سود کلانی برد

« فاکسی » ، سگش ، چه ارث تمیزی ....

 

 آن گوشه ، دست دخترکی شیطان

 از دست پیر مرد رها شد

 و پیر ،

 اُه . چه زمینی خورد

        گومب

            گومب

                گومب .

دخترنشست و قهقهه سر داد .

 از هر طرف صدای قهقهه برخاست .

 اما چه عالمی ست

 آن پیر مرد آن وَر هفتاد وهفت را .

با

این ماه  هفت و هفت .

نیویورک- 7 فوریه 1976

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com