فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

طرح

شبگیر

 وقتی که

 سرریز می شود ،

 از جام خوش تراش بنات النعش

 شیپوری بنفش ،

         می خواند

در گوش نیم - بسته ی مرداب .

در گوش باز شاعر شب زنده دار

 تور بزرگ صید

            اما ،

خالی ست

 از واژه های یک غزل ناب .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com