فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

شب

 شب از مسیر هر شبه اش  با شتاب رفت

 تا ،

زان پیشتر که خون سیاهش

 بر آستان صبح بریزد

 از جوی ماهتاب

 یک جرعه ی زلال بنوشد

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com