فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

  بید و باد

 با دست ها اشارت باد است و بید ها

 وقتی که باد ، حادثه ی دشت تفته را

 در گوش بید گفت

 لرزید بید .

 

فانوس مرده

 بر خیمه های سوخته ،

                             باری

یاد آفرین سوگ شهید قبیله بود .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com