فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

سعد

هژده ستاره طالع

 در برج جدی

پایان سیه فام شب انتظارهاست

وقتی که می خندی .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com