فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

 و این کلاف

پنج بوسه ، برای پنج سر انگشت تو .

 

 می میرم این درنگ را

 از انگشتانت بوسه ی سرخ ، فرو می چکد

و تو ، چون موسی ،

        از دریا خواهی گذشت

نهی پای و برهنه بازو .

 تدبیر می جویم

 و این کلاف

 بر دیوار اتاقم

تندیسی

 از

« مبادا » ست .

تو را می جویم ، چونین معجزه ی دستانت

به بارگاهت

 که مرا بارده

        که هیچ چیز ، چیزی  به زیبایی تو نیست

        و زیبایی تو ، هیچ چیز را نمی ماند

مرا بخوان

 به تبرّک معجزه ات .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com