فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

منظره

 با آبشار می آیی و ،

         در ساکن  نمی پایی .

ای ارتفاع سبز

 ای منطق وسیع

این مسافر لغزنده را

 درنگی در خون ، نیست

بر بستر رودش  فرو ریزد این لغزنده را

که چون گَرد ارتفاع برخیزد

 هر فلس ، شتاب ذره دارد

 و من ،  در کف دستم ، خواهم شمرد :

                                    شتاب های فلسی را

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com