فرخ تمیمی - از سرزمین آینه و سنگ

 
 

 


       

یاد

 از دورها می آیی  و پایت خسته

 طشت گلاب ، کنار تخت

 ...........

 که طرح پای مرطوب تو

            بر قالی

طرح  سعادت است :

- سعادت تقویم نعل ها -

 ..............

که من از سندل تو

بوی آشتی می شنوم

 گیسوی تو

 گیسوی تو

 می بویمش تا نفس دارم

 از مزرع فلفل  یا دارچین

            فلفل یا دارچین

 و از کدام مدار گرمسیری جدا شده ای ؟

 

تا می روی

 پنجره ها را فراز می کنم

 که  عطر تنت  را به گلدان

 شبهنگام ، همه آب می دهم .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com