فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

ارتفاع سبز

بازوی تو دو خط موازیست

                                کاو

 در امتداد صفحه ی دریا

تا دوردست سبز  زمان بودنی که خواهد بود

 

و هستی ای که خواهد زیست

                                را

 رهایی آموخت .

 

دریا ،  به استغاثه ی ساحل جواب گفت

 و همخوابی نجیب  بدنهای لخت  را به شن ها نوید داد .

 

رفتار خون

 در رهگذار وسعت دریا

 یادآور تلاش غم انگیز کوسه هاست .

 ایا کدام کوسه ، خیابان سرخ  را

 بر ماده اش  بشارت می گوید ؟

 و کدامین ساحل بژ گونه ی نهفته ی ذهنش را

 از وحشت عظیم کولاک می شوید؟

شبها

 نیروی سبز جاذبه ی ماه

 مد عظیم دریا  را آغاز می کند

 و

 دریا

 در بی نهایت خواب سبزش  آن دو خط موازی  را پیوند می زند

 و

آن گاه

 برج بلند و محتشم مد سبز را

 بر نقطه ی تقاطع بر پای می کند .

 

ای ارتفاع سبز

 ای منطق وسیع ریاضی

 با حشمت بلیغ اعداد

تفسیر کن

تفسیر کن مرا :

                        - جان مرا -

جانی که در شکوه دگردیسی

قشر سیاه گونه ی تنگش  را به دریاهای دور افکند .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com