فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

غزل شین

محو این شبگونه ، خواهم بود

 محو این شبگونه ی خوشتاب عطر انگیز

 بی تو ،

     ای شب ، ای شب خوشرنگ آهنگین

 چون توانم صبح کردن ، چون ؟

 بی تو کی خواهد شدن شبگیر

 این بلند شبرخ شبتاب

 این شب بشکفته در مهتاب .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com