فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

روح رستخیز

 بعد از تماشای نمایشگاهی از : ایران درودی

 1

 و دست های نور خداوند

 وقتی که از کرانه ی رستاخیز

 هول کبود گونه ی پل را

     - پل صراط -

از خلقت « من »  و « تو »  باز می گیرد

 

دستان بی شکیب منتظر « آدم »

با چشم باز

 از رویش گیاه انجیر

« حوا »

این واژه ی فریب را می جوید .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com