فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

ظهر عظیم

2

خون

    خون

        خون

آنجا که فرش مخمل خونین

 بر ارتفاع سبز ستون ماه

 گسترده می شود

 آیا کدام سنگ

 با ناخن بلند  خارایش

 ظهر عظیم را

 بر نیمروز تب زده حک کرده است ؟

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com