فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

به رود بیندیش

اگر بر آتش تیزی و تند می رانی

 به آن که سوخته از درد سینه سوز نظر کن .

 به سردناکی خاکستر کبود بیندیش

 که ارتفاع زبان های سرخ بودن را

 به خاک تیره نشاند .

 زمانه کشمکش رفتن است و پیوستن

من این سروده ی خوش را به جان پذیرایم :

رها شو از سلاله ی دریا .

به رود بیندیش.

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com