فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

مدار قلب تو

 وقتی که باد

 از دور سوی مشرق دیدار می دمید

من بادبان دست بزرگم را

 سوی مدار قلب تو افراشتم بلند

 و ماه

در مدّ شامگاهی خود ، سبز می وزید.

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com