فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

انسان

 سیاره ی زمین

 پیوند می خورد

 با ماه

    مریخ

        با زهره

            مشتری

و

 دست بلند و محتشم انسان

 یک روز

 خواهد رسید

تا کهکشان دور

 تا عمق کائنات

تا انفجار نور

 

دست بلند و محتشم انسان

            اما

 کوتاه می شود

 هنگام دستگیری دست برادری !

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com