فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

 تقویم زندگی

 من

 شب را به تیغ صبح بریدم

 و روز را

 در قابی از طلا

 آویختم  به روزن تقویم زندگی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com