فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

سگ های چشم تو

 سگ های چشم تو

 ای تازیان فرز شکاری

 پر می دهند کبک نگاهم را .

از جنگل تمشک مژگان .

آه ای شکارچی

در فرصت طلایی شبگیر

تیر خلاص ....

                تیر ....

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com