فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

تاریخ مرگ

 من

 در کولبار زندگی تلخ

از رودها ، پیام پیوستن

 و ز بادها ، پیام بگسستن

 آوردم ارمغان

 در بی کران حشمت پندار

 در قله ی رفیع قلبم

 یک عمر

 تنها نشستن  با خویش

 آنجا

        در خون

            در آتش

 آموختم

 راز بزرگ بودن را

 آموختم چگونه بودن را

 آموختم چگونه بمیرم .

 آموختم 

با دست خویشتن بنویسم

 تاریخ مرگ زندگیم را .

 

افسوس  ای مخاطب دیرین

 در تنگ این قفس

بیدار نیستی

قلب تو

 در مشت های  بسته بیگانه می تپد

 بیدار نیستی که بگویم :

 باید کجا چگونه بمیری .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com