فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

آواز تاک

آواز عاشقانه تاکان

 شب را به همسرایی می خواند

 شب تازه خفته بود

 رود بلند بانگ شغالان

با تاک ها به زمزمه برخاست .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com