فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

عاشقانه 2

تا این عقیق  انگشت مرا شاید

 نام تو را نشاندم بر آن

 می بینمت

با خدنگ قامت

        و کلام پر بار

 در هفت شهر

 شب همه شب هفت بار

 مهر مهر تو را به تماشا می نشینم

 مرا به چنین  روزی بار دادی

 هان !

        درنگم چیست که تکیه بر این خاتم دارم .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com