فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

عاشقانه 3

سلام ای مه سپید

 چه زود می گذری .

 من از کویری می آیم  که به هنگام مهرگان

 خواب باران می بیند

 و گیاهی در آن می روید

 که در وهم

        از تیره ی گیاهان آبزی است .

 سلام ای مه سپید

 آوند این نبات تشنه ، تو را می خواند .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com