فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

عاشقانه 4

تا تو را تکرار کنم

 من ادامه می یابم

از نسل من فرزندی به جای خواهد ماند

             همنام تو .

در کوچه ها اگر سیمای  مرا دیدی

 به نوازش درنگی کن

 همنام تو

 قسم به نام تو

        که

 نوازش تو را بر خاکم  خواهد نشاند .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com