فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

عاشقانه 5

 شب اگر درون من سقوط کند

 و شط خونم سیاهی پذیرد

 بادبان به سوی تو خواهم گشود

             ای سپیده ی شبگیر

 من هنوز نه چندان مغرورم که لنگر بر نگیرم

 و درین تیرگی بمیرم .

 

من

 آن ستاره ای را  می جویم که به قطب دوستم رهنمون شود .

 نه آنکه سر سیر و سفرم هست

 که حدیث زندگی تلخم را مرور  می کنم

 زنجیری  گردنم را می فشرد

 بی که بدانم به کجا پیوسته

 و هر لحظه کوتاهتر

        و کوتاهتر می شود .

 

من هنوز نه چندان مغرورم که لنگر بر نگیرم

 و درین تیرگی بمیرم.

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com