فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

عاشقانه 6

 من همان عاشق دیرینم

 و عصر های دیدار همانگونه دلپذیر و خاکسترین .

 اگر هوای دوباره آمدنت هست

 دامن بلند بپوش و سندل به پای کن .

 که در گذرگه متروک

 تمشک های  وحشی گسترانیده اند .

 از بانگ سگ ها آشفته مشو .

 دیریست  که بوی تو را می جویند

 این  وفاداران

 حضور دوست را بر من مژده می دهند .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com