فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

عاشقانه 8

 چه خوبی  ای زرد پی « آشیل »

 که مرا به قله ی رفیع دوست رهنمون شدی

 چه رحمت باز یافته ای .

 چون از معبر باریک می گذشتم

        دریافتم

                که من

 نخستین مردی نیستم که برین شکوه ره می یابم

اما چون به سختان باز پس می نگرم

 و معبد را ، فراز آشیانه عقاب می بینم .

بر آستان معبد سجده می کنم .

که :

 من نخستین مردی نیستم که برین شکوه ره می یابم .

خدایا ،

        اما

فرجامین زایر معبدم بشناس .

Achilles Tendon  تاندونی ( وتر)  که پشت پاشنه را به ماهیچه پشت پا وصل می کند

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com