فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

واژه برکت

 تا بادها

با پرده های ساکن باد آس روستا

از آشتی سخن بسراید

 دستان چوب پنبه ای من

 در خواب های زرد گندمگون

 نان :

    - تکرار واژه ی برکت - را

                                    از بر کرد .

 و بر صف بلند منتظران

                            شادمانه خواند .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com