فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

عزیمتی برون از خویش

 تصویر بادهای غبارین استوا

 در انتظار مرد مسافر جوانه زد

 و مرد مسافر

 با تیغ بازوان بلندش

 عرض هوای ساکن سربی را

 در امتداد محور « او ایکس » پاره کرد

 و محور « او ایکس »

 طول عزیمتی است برون از خویش

 و ایکس

        پایان روزهای مکرر .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com