فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 


       

معمار این جدایی

هرگز ، پروا ندارم اینکه بگویم :

            من کشته ام .

            من کشته ام .

هان بنگرید

خون می چکد

 از پنجه های تشنه به خون من .

 من کشته ام

                    او را

او را که سال هاست

 معمار این بلند غم انگیز لال بود

معمار این جدایی  بیمار

این بین ما نشسته :

                                دیوار .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com