فرخ تمیمی - دیدار

 
 

 

       
     


دیدار
چاپ اول :1350
انتشارات رز    
چاپ : آفتاب

 

 

 1. مدار قلب تو
 2. بانوی من
 3. رسولان بی کتاب
 4. دست های بدرقه
 5. انسان
 6. تقویم زندگی
 7.  سگهای چشم تو
 8. گربه شب
 9. صید سرخ
 10. تاریخ مرگ
 11. دیدار
 12. عاشقانه 1
 13. عاشقانه 2
 14. عاشقانه 3
 15. عاشقانه 4
 16. عاشقانه 5
 17. عاشقانه 6
 18. عاشقانه 7
 19. عاشقانه 8

 

 1. توپ زمین
 2.  پل
 3. آواز تک
 4.  پیغام خک
 5.  واژه برکت
 6. عزیمتی برون از خویش
 7.  معمار این جدایی
 8.  مرگ و میلاد
 9. کلمات
 10. ارتفاع سبز
 11.  هسته
 12. اقراء باسم ...
 13. غزل شین
 14.  عزیمت موعود
 15.  روح رستخیز
 16.  ظهر عظیم
 17. با کاروان ابریشم
 18.  به رود بیندیش

 

   
 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com