فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 


       

دردا

پیوند ها،

 آرامش نباتی خود را

             گم کرده اند .

آوندها ،

در ذهن بی طراوتشان

 در انتظار جاری سبزینه مانده اند .

 

 دردا چه خشکسال سیاهی .

گنجشک ها ،

 کوچیده اند از قفس باغ ،

 یک لحظه گوش کن :

 چتر بنفش  بال ملخ ها

 تفسیر آیه های گرسنه است :

- یاد آور  ترحم سیلوها .

 

دردا چه خشکسال سیاهی

 

 روباه ها

 روباه های  بی گنه  زیرک

 الماس های خوشه ی انگور را

 بر تاک های  خالی ،

            تصویر می کنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com