فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 


       

... خواب

بر کاغذ بلند خیابان

 هر مرد جمله ایست

 زن جمله یی است

            « نیز »

بر کاغذ بلند خیابان .

در شهر ما،  یک آبجو

        یک قهوه

                یک سلام

- چون واژه های  ربط -

دنیای  جمله های پیشین را

                پیوند می زند .

 

 آوند های آجری جوی

از کوچه های تنگ گل آلود

 « آمیب های  خواب رضایت  را »

 در خانه های  مردم بیمار می برد .

 

لیوان من ،

لیوان تو ،

لیوان او ،

سرشار - چون همیشه - ز آمیب های خواب ...

در کافه ،  ما  به یاد کسی باده می زنیم :

 دنگ .

 دنگ .

 نوش .

        نوش .

                نوش.

 

 در نیمه های شب

 بر کاغذ بلند خیابان

 یک  جمله نقش بست .

 

 تیر بلند  برق که بیدار مانده است

 با واژه ی پلید  طناب ربط

مفهوم  جمله  را

 با روزهای خالی

        پیوند می زند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com