فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 


       

ترانه 5

در ما روز آغاز شد .

 محراب  مرا خواند و به ستایش ایستادم

      زمین پر از دوستی است و کشتزاران

                             شاداب باران برکت .

 دیشب  درختان زیباترین شعرشان  را سرودند .

 برویم و «  قصیده ی درخت »  را تمام کنیم .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com